ISUBÜ’DEN HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2020-2021 bahar dönemi öğretim dönemine hibrit (karma) öğretim ile 1 mart itibariyle başlıyor. ISUBÜ’den yapılan açıklamada, “Merkez kampüs ve ilçelerimizde 6 Fakülte 20 Bölümümüz ve 16 Meslek Yüksek Okulumuzda 26 programımızda yaklaşık 120 dersimizi OBS üzerinden yüzyüze eğitim için öğrenci tercihine açıyoruz.” denildi.

Büyütmek için resme tıklayın

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2020-2021 bahar dönemi öğretim dönemine hibrit (karma) öğretim ile 1 mart itibariyle başlıyor. ISUBÜ’den yapılan açıklamada, “Merkez kampüs ve ilçelerimizde 6 Fakülte 20 Bölümümüz ve 16 Meslek Yüksek Okulumuzda 26 programımızda yaklaşık 120 dersimizi OBS üzerinden yüzyüze eğitim için öğrenci tercihine açıyoruz.” denildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), 2020-2021 yılı bahar dönemi eğitim-öğretim süreci planlamasını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Koronavirüs ( COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitemiz de dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuş, toplumsal ve bireysel olarak da alınan tedbirlerle virüsün bulaşma hızı düşme seyrine girmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, özellikle vefat edenler, ağır hasta ve yeni vakaların sayılarının yüksek olması durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımız açısından sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak; Yükseköğretim Kurulu Egitim-Ögretim Dairesi Başkanlığınca 29.07.2020 tarihinde yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tavsiyelerini belirten Yükseköğretim Kurulu Egitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 04.09.2020 Tarihli “Yeni Korona Virüs Salgınında Egitim-Öğretim Süreçleri” konulu "2020- 2021 egitim ve ögretim yılının bahar döneminde örgün egitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir" şeklindeki tavsiye yazısı, bahar dönemi için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tavsiye karaları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan 17.02.2021 tarihli “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine Ilişkin Açıklama” da dikkate alınarak aşağıdaki kararlar Üniversitemiz Senatosuna sunulmuştur;

- Koronavirüs (COVID-19) Küresel Salgını nedeniyle Üniversitemizin program çeşitliliği, kampüste ve ilçelerimizde ulaşım imkânları ve şehirlerarası öğrenci sirkülasyonu, ilçelerimiz birimlerinde özellikle barınma ve olası pozitif vaka durumunda izole veya gözlem altında tutulması ile ilçe sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek riskler de göz önüne alınarak ve bütün öğrencilerimizin eşit imkanlarda eğitim alması hedefiyle öğrenci odaklı bir hibrit (karma) eğitim-öğretim planı tasarlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak;

- Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında 1 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde tüm derslerin içerikleri ve ders materyal özellikleri dikkate alınarak dersler hibrit (karma) eğitim modeli ile yürütülecektir.

- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Üniversitemiz Senatosunca belirlenen akademik takvime uygun olarak uzaktan öğretim ile derslerini yürütecek, ara sınavlar çevrimiçi yapılacak olup yıl sonu sınavları ile ilgili açıklama sürece göre birim internet sayfasından duyurulacaktır. Uzaktan Eğitim MYO derslerinde derslere devam zorunluluğu aranmaz.

- Üniversite Ortak Seçmeli (ÜOS) ve YÖK dersleri tüm birimlerimizde uzaktan öğretim yoluyla verilecektir.

- Lisansüstü teorik ve uygulamalı dersler ile tez çalıŞmaları, Lisansüstü savunma sınavları, seminerler ve TIK toplantıları, danışmanlar ve ilgili derslerin öğretim elemanlarınca uzaktan öğretim (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden) veya yüz yüze yöntemlerle yapılacaktır.

- Yüz yüze dersler ve diğer uygulamalara katılacak öğrenciler ve ilgili dersin görevli öğretim elemanları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan pandemi kurallarına uyarak derslere katılabileceklerdir. Üniversitemiz birimlerine personel ve ögrencilerimiz pandemi kurallarına göre kontrol edilerek ve HES kodu ile alınacaktır.

- Staj dersi için Üniversitemiz Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Dersi Uygulama Esasları uygulanmaya devam edilecektir.

- İşyeri Eğitimi dersi alan ögrenciler pandemi şartlarına uygun şekilde işyerlerinde uygulamalarını yapacak olup güz döneminde mazereti olan ögrenciler bahar döneminde işyeri eğitimini tamamlayabileceklerdir.

- Üniversite dışında yüzyüze yapılması gereken işyeri eğitimi gibi mesleki uygulama dersleri de, yine pandemi ile ilgili tüm önlemler alınacak şekilde ilgili akademik birimlerin yönetiminde devam edecektir.

- Bitirme Ödevi ve Proje dersleri uzaktan öğretim yöntemi veya yüz yüze verilebilecektir.

- Merkez Dogu, Batı Yerleşkesinde ve ilçe yerleşkelerinde yer alan birimlerimizde yapılacak çevrimiçi ve yüz yüze dersler; birimlerimizin yeterli alt yapısına sahip sınıf, laboratuvar ve atölyelerinde kaliteli ve en verimli verilebilecek ortamlarda üniversitemizin internet alt yapısı kullanılarak yürütülecektir.

- Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ( DILMER) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi, pandemi kuralları dikkate alınarak ve sürecin işleyişi ile ilgili esaslar duyurulmak üzere çevrimiçi e‑zamanlı veya yüz yüze yapılacaktır.

- Arasınavlar (vize), Yılsonu (final) sınavları ve Bütünleme sınavları çevrimiçi test, çevrimdışı test, klasik, ödev, proje veya kısa sınav olarak yapılabilir. Tüm sınavlar için kullanılacak ölçme değerlendirme teknikleri sınavların karma bir kombinasyonu halinde de uygulanabilir. Ödevler, proje veya kısa sınavlar için süre kısıtlaması olmayıp dönem sonuna kadar yapılabilir. Uzaktan yapılacak sınavların uygulama esasları ileri bir tarihte üniversite internet sayfamızda ilan edilecektir.

- Derslere devam konusunda; öğrencilerin yüz yüze ve anlık uzaktan öğretimin beraber yürütüldüğü dersler ile sadece uzaktan öğretim ile yürütülen 20 dakikalık derslere katılımı veya sonradan ders kayıtlarını izlemesi zorunludur. Devam zorunluluğu "yüz yüze, çevrimiçi canlı katılım ve sonradan kayıtların izlenmesinde teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 katılım" olarak uygulanacaktır.

- 2020-2021 Egitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonunda uygulanacak Tek Ders sınav hakkı Üç Ders olarak uygulanacaktır.

- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için kayıt dondurmak isteyen önlisans-lisans örencilerimizin; eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra iki hafta içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Dilekçe Formu" bağlantısını kullanarak Kayıt Dondurma seçerek formu doldurmaları, formun çıktısını Rapor Al bağlantısından tıklayarak almaları, imzalayarak taramaları veya ekran görüntüsünü alıp [email protected] adresine Güncel İletişim Numarası, Adres ve Konu kısmına Kayıt Dondurma yazarak göndermeleri ile kayıt dondurma başvurusu işlemi yapmaları sağlanacaktır. Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurma işlemleri/süresi enstitü tarafından ilan edilecektir.

- 2020-2021 Bahar dönemi boyunca üniversitemize ait tüm birimlerimiz öğrencilerimizin hizmetine açık tutulacaktır.

- 2020-2021 Bahar Dönemi ders müfredatlarında yer alan ve EK-1 listede adı geçen birimlerimizin kurullarınca belirlenerek ilan edilen “teorik ve uygulamalı dersleri” atölye, laboratuvar ve sınıflarında oluşturulacak bir uzaktan öğretim kamera ve ses sistemi ile ögretim elemanlarımız tarafından yüz yüze ve aynı anda çevrimiçi (online) canlı dersler yapılacak ve bu derslere sınıf ve laboratuvarların kapasiteleri kadar öğrencimiz de yüz yüze isteğe bağlı olarak katılabileceklerdir. İlan edilen dersler arasında arazi uygulamaları gerektiren dersler de yüz yüze yürütülecektir. Pandemi kurulunun toplu yerlerde 20 dakikadan daha uzun süreler bir arada bulunulmaması tavsiyesi nedeni ile dersler, ders programlarında belirtilen saatlerde her ders saati 20 dakika ve eşzamanlı olarak uzaktan öğretim ile de verilecektir. Dersler birleştirilmeden ve 10 dakikalık ara verilerek yapılacaktır. Yüz yüze verileceği ilan edilen derslere isteğe bağlı katılmak isteyen öğrencilerin tercihleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden dönem ders kayıtları esnasında alınacaktır. Derslerin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler birim web sayfalarında ilan edilecektir.

- Öğrenci tercihine açılacak dersleri tercih edecek öğrenci sayısı 10’un altında ise yarısı, 10 ile 30 arasında ise en az 10, 31 ve üzerinde ise en az 15 ögrencinin tercih etmesi durumunda yüz yüze öğretime açılacaktır. Bu sayılar dışında dersler uzaktan öğretim metodu ile yapılmaya devam edilecektir. Yüz yüze açılacak dersler tercih işlemleri bittikten sonra eğitim-öğretimin ilk haftası açıklanacaktır.

- Yukarıda alınan kararlar, salgının seyrine, Sağlık Bakanlığı, YÖK, İl Hıfzısıhha Kurulundan gelecek süreç ile ilgili yeni tedbirlere ve kararlara göre Üniversite Senatomuz tarafından tekrar de
ğerlendirilecektir.”

20 Şub 2021 - 18:36 - Eğitim

ispartamhaber.com son bir ayda 39.120 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Isparta Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Isparta Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Isparta Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Isparta Haber değil haberi geçen ajanstır.